Onafhankelijke Derivatencommissie
26/02/2020

Aanpassing Reglement Bindend Advies

Het Reglement Bindend Advies is aangepast. Dit Reglement Bindend Advies vervangt het eerder op 25 januari 2019 gepubliceerde reglement (welke het op 16 oktober 2018 gepubliceerde reglement verving). Het reglement is gewijzigd om het in lijn te brengen met het nieuwe, door De Geschillencommissie geïmplementeerde ICT-systeem. Voorts is het een MKB-Klant onder het nieuwe reglement standaard toegestaan te reageren op de Zienswijze van de Bank, het is niet langer nodig dat hiertoe een verzoek wordt ingediend.


← terug naar publicaties