Onafhankelijke Derivatencommissie

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vastgesteld dat verschillende banken bij het adviseren over en het aangaan van rentederivaten de belangen van mkb-klanten onvoldoende in acht hebben genomen. In maart 2016 heeft de Minister van Financiën op advies van de AFM drie onafhankelijke deskundigen aangesteld om een herstelkader overeen te komen met de banken. De deskundigen (Ben Knüppe, Theo Kocken en Rutger Schimmelpenninck) vormden de derivatencommissie. De derivatencommissie heeft een herstelkader opgesteld. Het herstelkader is op 5 juli 2016 gepubliceerd en bepaalt hoe de banken beoordelingen moeten uitvoeren en welke eventuele herstelacties moeten worden uitgevoerd om mkb-klanten die rentederivatencontracten hebben afgesloten te compenseren. Rabobank, ABN AMRO, ING, De Volksbank, Van Lanschot en Deutsche Bank nemen deel aan het herstelkader.

Per 30 juni 2022 is de opdracht van de derivatencommissie afgerond. De derivatencommissie is op dat moment opgehouden te bestaan. De publicaties op deze website zullen nog tot en met 30 juni 2024 te raadplegen zijn. Deze website zal niet meer worden bijgewerkt.