Onafhankelijke Derivatencommissie

De onafhankelijke derivatencommissie (Ben Knüppe, Theo Kocken en Rutger Schimmelpenninck) heeft een herstelkader opgesteld. Het herstelkader is op 5 juli 2016 gepubliceerd en bepaalt hoe de banken beoordelingen moeten uitvoeren en welke eventuele herstelacties moeten worden uitgevoerd om mkb’ers die rentederivatencontracten hebben afgesloten te compenseren. Rabobank, ABN AMRO, ING, De Volksbank, Van Lanschot en Deutsche Bank nemen deel aan het herstelkader. In onderstaande brochure van 19 december 2016 staat een korte uitleg.

Download de brochure

Vanaf de publicatie van het herstelkader is de uitvoering van het herstelkader voorbereid in een zogeheten ‘pilot-fase’ van enkele maanden. De deelnemende banken hebben in deze fase samen met de derivatencommissie, de AFM en externe dossierbeoordelaars bezien welke stappen moeten worden ondernomen om het herstelkader uit te voeren. Daarbij is het herstelkader ook op enkele onderdelen aangepast en aangevuld, waarbij de centrale uitgangspunten van het herstelkader niet zijn gewijzigd. Op 19 december 2016 is het definitieve herstelkader met bijlagen gepubliceerd.

Na afloop van de pilot-fase hebben de deelnemende banken hun processen en systemen verder ingericht, waarna zij zijn gestart met het herbeoordelen van dossiers van hun mkb-klanten met rentederivaten aan de hand van het herstelkader. Deze herbeoordeling wordt door externe dossierbeoordelaars gecontroleerd en staat onder toezicht van de AFM.

Tot nu toe zijn door banken, externe dossierbeoordelaars en belangenorganisaties verschillende inhoudelijke vragen over het herstelkader voorgelegd. Deze vragen zijn door de derivatencommissie beantwoord en zijn als toelichting (in de vorm van Q&A’s) gepubliceerd op deze website. Nu banken daadwerkelijk voorstellen tot compensatie volgens het herstelkader aan klanten versturen (zij het dat het tempo waarin dit geschiedt per bank verschilt) benadert de derivatencommissie vragen van betrokkenen in beginsel per bank – conform de gepubliceerde berichten rolverdeling uitvoeringsfase en snijvlak duidings- en uitvoeringsvragen – tenzij generieke duiding voor alle banken noodzakelijk is.

De deelnemende banken hebben de regeling met betrekking tot verjarings- en klachtplichttermijnen verruimd.