Onafhankelijke Derivatencommissie
25/01/2019

Aanpassing Reglement Bindend Advies

Het Reglement Bindend Advies is aangepast. Dit Reglement Bindend Advies vervangt het eerder op 16 oktober 2018 gepubliceerde reglement (welke het op 9 augustus 2017 gepubliceerde reglement verving). Dit reglement is gewijzigd om de volgende reden. Voor dossiers waarin de controle van het aanbod door de dossierbeoordelaars achteraf wordt uitgevoerd (dus nadat het aanbod aan de MKB-Klant is gedaan), mogen de betreffende MKB-Klanten (ook) een Bindend Advies-verzoek indienen nadat zij achteraf uitsluitsel hebben gekregen over de juistheid van het aanbod. Om deze werkwijze verder te faciliteren is de bepaling waarin stond dat de dossierbeoordelaar het (eventuele) nieuwe aanbod ter uitvoering van het Bindend Advies vooraf controleert, in het Bindend Advies reglement nu aangepast.


← terug naar publicaties