Onafhankelijke Derivatencommissie
15/11/2016

Afronding herstelkader medio december 2016

De derivatencommissie heeft in de periode juli - november 2016 constructief contact gehad met banken, klantvertegenwoordigers, externe dossierbeoordelaars en de AFM over het herstelkader. Deze betrokken partijen hebben de derivatencommissie veel vragen gesteld over de uitleg en uitvoering van het herstelkader. De contacten met betrokkenen en de vragen zijn erop gericht om het herstelkader te verduidelijken en de uitvoering van het herstelkader in het belang van de klant zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Inmiddels verwacht de derivatencommissie dat het herstelkader medio december 2016 kan worden afgerond. Dit is later dan in juli voorzien, maar is nodig om tot een goed uitvoerbaar herstelkader te komen. De derivatencommissie benadrukt dat in de pilot-fase de uitleg en de uitvoering van het herstelkader centraal staan – de centrale uitgangspunten van het herstelkader staan niet ter discussie. De derivatencommissie streeft ernaar het herstelkader zodanig uit te werken en van bijlagen (met onder andere voorbeeldberekeningen) te voorzien dat dit eenduidig kan worden uitgevoerd.


← terug naar publicaties