Onafhankelijke Derivatencommissie
05/04/2016

Persbericht

De onafhankelijke deskundigen, die op 1 maart 2016 door de Minister van Financiën zijn benoemd (de derivatencommissie), hebben inmiddels overleg gevoerd met ABN AMRO, Rabobank, ING, SNS en Van Lanschot (de banken) en met een aantal vertegenwoordigers van mkb-klanten met rentederivaten. De banken en een aantal vertegenwoordigers van mkb-klanten hebben informatie aan de derivatencommissie gegeven en hebben zich bereid verklaard nader overleg te willen voeren. In dit kader zijn (en worden) wederzijdse vertrouwelijkheidafspraken gemaakt. Er zullen nog gesprekken volgen met andere vertegenwoordigers van mkb-klanten.

Na overleg met de banken bericht de derivatencommissie dat zij de banken bereid heeft gevonden gedurende de periode tot 1 oktober 2016 het volgende in acht te nemen:

VERJARING
De banken* gaan akkoord met een verlenging van de verjaringstermijn van vorderingen van mkb-klanten ter zake van derivaten die in de periode 1 maart 2016 (de datum waarop de derivatencommissie van start ging) tot en met 30 september 2016 (mogelijk) zouden verjaren.

De derivatencommissie roept de banken op om tenminste tot de afronding van het herstelkader bij mkb-klanten die in financiële problemen zitten, de negatieve marktwaarde van het derivaat niet mee te wegen in de beoordeling van de financiële situatie van die klant.

De komende maanden zal de derivatencommissie het door de minister gevraagde herstelkader opstellen. Voor haar werkwijze verwijst de derivatencommissie naar de website www.derivatencommissie.nl, waarop ook een werkprotocol te vinden is. Daarin is onder meer opgenomen op welke wijze gewerkt zal worden richting afronding van het herstelkader medio 2016.

B.F.M. Knüppe, T.P. Kocken en R.J. Schimmelpenninck

Amsterdam en Rotterdam, 5 april 2016
www.derivatencommissie.nl

* voor zover de banken zich al op verjaring beroepen


← terug naar publicaties