Onafhankelijke Derivatencommissie

Veelgestelde vragen

Met onderstaande lijst van veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden beoogt de derivatencommissie betrokkenen op beknopte wijze over het herstelkader te informeren. De tekst van het herstelkader is onder alle omstandigheden leidend boven deze beknopte/vereenvoudigde toelichting.


Waar kan ik het herstelkader vinden?

Het herstelkader is hier te vinden.

Is het herstelkader voor alle mkb’ers met een rentederivaat van toepassing?

Op iedere kleine ondernemer die tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 een lopend rentederivaat had, is het herstelkader in principe van toepassing. Slechts grotere ondernemers en ondernemers met een hoog kennisniveau (die derhalve als professioneel en/of deskundig worden aangemerkt, zie paragraaf 3.1 herstelkader, bijvoorbeeld doordat de ondernemer is geadviseerd door een ervaren treasury-adviseur) zijn uitgesloten.

Is het herstelkader ook van toepassing op particulieren met een rentederivaat?

Het herstelkader is in principe op gelijke wijze als op mkb’ers van toepassing op particulieren met een rentederivaat (tenzij deze particulieren als professioneel en/of deskundig worden aangemerkt, zie paragraaf 3.1 herstelkader).

Moet ik zelf actie ondernemen of neemt de bank hierover contact met mij op?

 

Hoe wordt vastgesteld of ik een compensatie ontvang?

Het herstelkader bevat regels voor het vaststellen van de compensatie. De banken beschikken in beginsel over de benodigde informatie om het herstelkader uit te voeren en informeren hun klanten zelfstandig over de compensatie. Het werk van de bank wordt gecontroleerd door een externe dossierbeoordelaar.

Wanneer ontvang ik een bericht van de bank over de compensatie en wat deze inhoudt?

De banken publiceren op hun eigen website wanneer u bericht zult ontvangen.

Kan de derivatencommissie mijn individuele dossier beoordelen en op basis daarvan meer informatie geven over de daadwerkelijke uitvoering van het herstelkader?

De derivatencommissie is niet in de gelegenheid, en het valt buiten haar mandaat, om individuele gevallen van (nadere) toelichting te voorzien. Met vragen over de individuele beoordeling van een dossier en de daadwerkelijke uitvoering van het herstelkader kunnen mkb-klanten zich tot de desbetreffende bank wenden.

Ik wil meer weten over het herstelkader. Waar kan ik aanvullende informatie vinden?

Het volledige herstelkader kunt u hier vinden.