Onafhankelijke Derivatencommissie

Bindend advies

Mkb’ers die een aanbod van hun bank onder het herstelkader rentederivaten accepteren, maar zich in bepaalde aspecten van het herstel niet kunnen vinden, kunnen terecht bij de Geschillencommissie MKB-Rentederivaten. Het instellen van de Geschillencommissie MKB-Rentederivaten volgt uit het herstelkader en is een samenwerking tussen de derivatencommissie en de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB).

Onafhankelijk en onpartijdig

De Geschillencommissie MKB-Rentederivaten bestaat uit Ben Knüppe, Theo Kocken, Roger Lord en Rutger Schimmelpenninck. Deze leden zijn benoemd door het bestuur van de SGB. Net als de derivatencommissie opereert de Geschillencommissie MKB-Rentederivaten onafhankelijk en onpartijdig.

Bindend advies

De uitkomst van het bindend advies van de Geschillencommissie MKB-Rentederivaten is bindend voor zowel de bank als de mkb’er. Mkb’ers kunnen de Geschillencommissie MKB-Rentederivaten alleen om bindend advies verzoeken op een beperkt aantal specifiek in het herstelkader omschreven punten en alleen wanneer het aanbod van de bank is geaccepteerd. Hiermee verlenen mkb’ers de bank ‘finale kwijting’, wat betekent dat ongeacht de uitkomst van het bindend advies, tussen mkb’er en bank geen geschil meer bestaat over het rentederivaat. Als de mkb’er het aanbod van de bank niet accepteert, kan hij een eventueel geschil voorleggen aan de rechter of het Kifid.

Klachtengeld

Het aanvragen van bindend advies kost 250 euro (exclusief btw). De bank moet dit klachtengeld aan de klant vergoeden als de Geschillencommissie MKB-Rentederivaten bepaalt dat het bindend advies in het voordeel van de klant is.

Meer informatie over de procedure en het indienen van een aanvraag: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/mkb-rentederivaten/.

Hier kunt u het Reglement Bindend Advies vinden. Let op: dit Reglement Bindend Advies vervangt het eerder op 6 april 2017 gepubliceerde reglement. Dit reglement is op een beperkt aantal aspecten gewijzigd om de samenwerking met de Geschillencommissie mogelijk te maken.

Ook is er een brochure beschikbaar.